Skip to main content

Internationale marktanalyse voor potentie in de online biermarkt

Categorie: Strategie

Sector: FMCG

Klantvraag

De klant wil de pionier zijn op de online biermarkt en mobiliseert diepgaande e-commerce vaardigheden binnen een aparte venture. Belangrijkste ambitie is om 's werelds toonaangevende e-commerce retailer te worden voor online bierverkoop. Naast een bepaald omzetdoel en marktaandeel in de online biermarkt is een ander doel om data en diensten terug te leveren aan het moederbedrijf. De klant is in een aantal landen operationeel, maar om de ambitie te realiseren moet de internationale expansie versnellen. En dus is de vraag; help ons met het in kaart brengen van de potentie van internationale online biermarkten en een aanpak hoe deze te veroveren.

Aanpak

Voor deze vraag is een klein strategieteam geformeerd, met enerzijds een korte lijn naar de directie en anderzijds een kortcyclische werkwijze waarin elke 2 weken gerapporteerd en afgestemd werd. Door middel van ‘desk research’, interviews en data analyse is snel een beeld gevormd, welke daarna is gevalideerd met experts in de betreffende markten. De potentie van internationale expansie is daarmee onderbouwd opgeleverd. Om  deze markten te veroveren is een ‘e-commerce playbook’ ontwikkeld als blueprint hoe effectief te organiseren, hoe partnerships te selecteren en welke stappen te ondernemen.

Resultaat

De analyse van internationale marktpotentie van online biermarkten heeft geleid tot een prioritering welke markten eerst te betreden. De e-commerce playbook heeft als blueprint gefungeerd voor de medewerkers en hiermee gezorgd voor eenduidige aanpak en vlotte realisatie / ‘market entree’.

Onze klanten