Skip to main content

Succesvolle SAFe transformatie van een leidende pensioenuitvoerder

Categorie: Transformatie

Sector: Finance

Klantvraag

De klant is gestart om in de change & IT kolom agile te werken, maar loopt tegen de volgende uitdagingen aan; enerzijds mist de gezamenlijke afstemming en prioritering op basis van business waarde, en anderzijds missen er verschillende business expertises in de change & IT teams om écht multi functioneel agile / DevOps te werken. En dus was de vraag; help onze Business, Change & IT organisatie (400 fte) transformeren naar een scaled agile organisatie waar multifunctionele teams vanuit strategisch portfolio management zich continu richten op het creëren van businesswaarde

Aanpak

Een succesvolle SAFe transformatie vraagt verandering van de gehele organisatie in prioritering en realisatie, en dus zijn in intensieve samenwerking met RvB en directie ten eerste doelstelling en aanpak geformuleerd. Met een kernachtig programmateam is daarna de nieuwe organisatie & governance ontwikkeld en geïmplementeerd conform de principes en richtlijnen vanuit het Scaled Agile Framework (SAFe), waarna de scaled agile way-of-working is begeleid door intensieve training en coaching.

Resultaat

Op basis van het Scaled Agile framework zijn de Business, Change & IT units (~400 fte) gereorganiseerd. Daardoor werken nu 45 multifunctionele business-change-IT teams in 5 Value Streams aan meer effectieve en flexibele realisatie van business waarde (met in idt geval focus op NPS en CES). De directe meetbare resultaten betroffen een kostenbesparing van ~ 20% fte en een stijging van de medewerkerstevredenheid met ~7%. Om verdere groei van agile volwassenheid zeker te stellen is een intern Agile Expert team geïmplementeerd.