Skip to main content

Transformatie naar een datagedreven bedrijfsvoering

Categorie: Transformatie

Sector: Hospitality

Klantvraag

De klant heeft de ambitie om de dienstverlening aan een specifieke klantgroep, het lokaal ondernemerschap en de effciency te verbeteren. Recent is de afdeling Business Analytics (BA) gestart om lokale vestigingen te ondersteunen, maar de veelheid aan verzoeken maakt de impact nog onvoldoende. De vraag is wat er nodig is om de impact op het gebied van business analytics te maximaliseren, op welke ambities en thema’s te prioriteren, en hoe organiseren we (centraal vs decentraal) voor succes?

Aanpak

Voor de ontwikkeling van een data gedreven organisatie is gekozen om te richten op zowel de kwaliteit als de impact van business analytics (BA). Kwaliteit betrof de mate waarin de organisatie in staat is om complexe data analyses uit te voeren, de impact werd bepaald door de impact die er in de (commerciële) bedrijfsvoering ook daadwerkelijk gerealiseerd werd. De aanpak bestond op basis hiervan uit een ambitie en roadmap obv de strategie en afgeleide ‘gaps’, verbeterthema’s geïdentificeerd vanuit bedrijfsbrede interviews en impact-assessment door het BA-team. Voor de besturing van enerzijds de uitvoering van van de analytics en anderzijds het realiseren van waarde door de organisatie is een nieuw proces van ‘checks and balances’ ingericht tussen de verschillende afdelingen.

Resultaat

Scherpe focus voor de afdeling BA vanuit strategische prioriteiten en impact in de vorm van een roadmap voor de komende 3 jaar. Datagedreven fundament / bewijsvoering voor de organisatie voor het doorvoeren van de benodigde structurele verbeteringen op het gebied van beleving, segmentatie, verbeteren van klantwaarde, benutten van marktpotentieel en het maken van de koppeling tussen product en klant. Structureel proces van intensieve en goede samenwerking tussen de afdeling BA en de organisatie, en daarmee een grote stap gezet naar een datagedreven cultuur.

Leave a Reply