Skip to main content

Wij zijn 99Froggs BV
99Froggs BV is geves-gd te Bussum, Prins Mauritslaan 23, postcode 1405 CT Bussum en is als
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw
persoonsgegevens.

Privacyverklaring
Door gebruik te maken van onze dienstverlening begrijp je en ga je akkoord met het feit dat wij een
plaMorm bieden waarop we ervaren professionals en opdrachtgevers met elkaar in verbinding
brengen, de gelegenheid bieden om kennis te delen, zicht te geven op opdrachten bij bedrijven en te
bemiddelen tussen zelfstandige professional en opdrachtgever.

Verzamelde gegevens
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we automa-sch bepaalde gegevens, zoals uw IP-adres,
browsertype, besturingssysteem, verwijzende pagina’s, paginabezoeken en informa-e over de -ming
en duur van uw bezoek. We gebruiken deze gegevens alleen om de presta-es van onze website te
analyseren en te verbeteren.
Als u zich aanmeldt voor onze diensten via het aanmeldformulier op deze website, kunnen we ook
persoonsgegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en linkedin
profiel gegevens. We gebruiken deze gegevens om met u in contact te treden over het gebruik van
onze dienstverlening, u uit te nodigen om toe te treden tot onze ‘community’ en een
gebruikersprofiel aan te maken in de 99Froggs app.

Door een gebruikersprofiel aan te maken
verzamelen we de volgende informatie voor zover je die rechtstreeks aan ons verstrekt:
1. Je gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer je je registreert voor een 99Froggs
account;
2. Profielinforma-e die je verstrekt voor je gebruikersprofiel;
3. Gebruikersinhoud (bijv. profielfoto’s, opmerkingen en andere materialen) die je op de Service
plaatst;
4. Communica-e tussen jou en 99Froggs (bijv. we kunnen je Service-gerelateerde e-mails sturen);
5. Loca-e (stad), LinkedIn-profiel, persoonlijke beschrijving, achtergrondbedrijf, jaren ervaring,
andere professionele ervaring, MBTI-profiel en expertise.

Gebruik van gegevens
We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit kan
onder meer zijn het onder de aandacht brengen van opdrachten die aansluiten op uw kennis,
ervaring en belangstelling, u uit te nodigen om kennis en informa-e met andere ‘community
members’ te delen, informa-e te verstrekken over onze diensten of om onze website te verbeteren.
We delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is om onze diensten aan u te
kunnen leveren en u daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven hee^. In dat geval zullen we alleen
de gegevens delen die noodzakelijk zijn voor de betreffende dienstverlening.
Beveiliging van gegevens
We nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen
genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of
openbaarmaking.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De meest
recente versie van deze privacyverklaring is al-jd beschikbaar op onze website.
Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem
dan contact met ons op via info@99froggs.nl